Pascale Petit et Giani Esposito – Interview (1960)